پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 10 خرداد 1399
پرداخت الکترونیک

پس از رویت صورتحساب ، با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت، می توانيد صورتحساب خود را از طریق دروازه های اینترنتي بانکی پرداخت و پس از مشاهده رسید پرداخت آن را جهت پیگیری (در صورت نياز) یادداشت نمایيد. 

 پاسارگاد

سامان

اقتصاد نوین

قوامین

پست بانکملت

تجارت

ملی

سینا

پست بانک

 
آمار بازدیدکنندگان
آمار کل بازدید234280
پربیننده ترین روز1396/06/07
آمار پربیننده ترین روز2278
بازدید امروز104
بازدید دیروز76
بازدید صفحه6480
بازدید امروز صفحه3
بازدید دیروز صفحه4

5.3.9.0
V5.3.9.0