پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
پرداخت الکترونیک

پس از رویت صورتحساب ، با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت، می توانيد صورتحساب خود را از طریق دروازه های اینترنتي بانکی پرداخت و پس از مشاهده رسید پرداخت آن را جهت پیگیری (در صورت نياز) یادداشت نمایيد. 

 پاسارگاد

سامان

اقتصاد نوین

قوامین

پست بانکملت

تجارت

ملی

سینا

پست بانک

 
آمار بازدیدکنندگان
آمار کل بازدید201406
پربیننده ترین روز1396/06/07
آمار پربیننده ترین روز2278
بازدید امروز11
بازدید دیروز116
بازدید صفحه4580
بازدید امروز صفحه0
بازدید دیروز صفحه4

5.3.5.0
V5.3.5.0