پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 15 تير 1401
پرداخت الکترونیک

پس از رویت صورتحساب ، با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت، می توانيد صورتحساب خود را از طریق دروازه های اینترنتي بانکی پرداخت و پس از مشاهده رسید پرداخت آن را جهت پیگیری (در صورت نياز) یادداشت نمایيد. 

 پاسارگاد

سامان

اقتصاد نوین

قوامین

پست بانکملت

تجارت

ملی

سینا

پست بانک

 
آمار بازدیدکنندگان
آمار کل بازدید604587
پربیننده ترین روز1400/08/25
آمار پربیننده ترین روز2639
بازدید امروز20
بازدید دیروز126
بازدید صفحه11216
بازدید امروز صفحه1
بازدید دیروز صفحه8

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0