پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 26 فروردين 1400
پرداخت الکترونیک

پس از رویت صورتحساب ، با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت، می توانيد صورتحساب خود را از طریق دروازه های اینترنتي بانکی پرداخت و پس از مشاهده رسید پرداخت آن را جهت پیگیری (در صورت نياز) یادداشت نمایيد. 

 پاسارگاد

سامان

اقتصاد نوین

قوامین

پست بانکملت

تجارت

ملی

سینا

پست بانک

 
آمار بازدیدکنندگان
آمار کل بازدید285180
پربیننده ترین روز1396/06/07
آمار پربیننده ترین روز2278
بازدید امروز0
بازدید دیروز130
بازدید صفحه8819
بازدید امروز صفحه0
بازدید دیروز صفحه4

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0