پنج‌شنبه, 1 فروردين 1398
پرداخت الکترونیک

پس از رویت صورتحساب ، با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت، می توانيد صورتحساب خود را از طریق دروازه های اینترنتي بانکی پرداخت و پس از مشاهده رسید پرداخت آن را جهت پیگیری (در صورت نياز) یادداشت نمایيد. 

 پاسارگاد

سامان

اقتصاد نوین

قوامین

پست بانکملت

تجارت

ملی

سینا

پست بانک

 
آمار بازدیدکنندگان
آمار کل بازدید191760
پربیننده ترین روز1396/06/07
آمار پربیننده ترین روز2278
بازدید امروز19
بازدید دیروز39
بازدید صفحه4088
بازدید امروز صفحه2
بازدید دیروز صفحه4

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0